500 303 706

Krzysztof Dobkowski

Coaching
i Mentoring

Życie to sztuka – namaluj swoją przyszłość

Zaczynamy

Cześć

Nazywam się Krzysztof Dobkowski. Jestem ciekaw ludzi i bardzo lubię pomagać innym, prywatnie jak i zawodowo. To właśnie ciekawość drugiego człowieka i chęć pomocy innym zdefiniowały sposób mojej pracy oraz sprawiły że zostałem Coachem.


Od ponad 10 lat pracuję w międzynarodowej korporacji, a dokładniej w dziale HR. Wychowałem się w Grecji, gdzie spędziłem ponad 20 lat swojego życia. To dzięki Grecji nauczyłem się otwartości, rozumienia różnorodności kulturowej i ciekawości świata. Natomiast zawodowo ukształtowałem się w Krakowie, gdzie obecnie mieszkam wraz z żoną i naszą przeuroczą cavalierką Bezą.

Poznaj mnie jako człowieka

Strzałka

Prywatnie lubię podróżować. Podróże dają mi możliwość poznawania różnych kultur dzięki czemu poszerzam swoją perspektywę rozumienia ludzi i świata. Natomiast formą medytacji jest dla mnie bieganie, w którym zakochałem się dość niedawno.

Zobacz moje kwalifikacje zawodowe

Strzałka

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyłem też wiele innych kursów i szkoleń, między innymi:
• Problem Solving & Decision Making (DOOR International B.V.)
• Presentation & Performance (DOOR International B.V.)
• Time Management (DOOR International B.V.)
• Project Management (PMI SCE)
• Leadership Fundamentals (MindGym)
Skończyłem również studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener – Partner w rozwoju.
Ukończyłem program akredytowany przez Inernational Coach Federation (ICF to największe ogólnoświatowe stowarzyszenie profesjonalnych coachów) – ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours)

5 moich największych talentów

(Clifton Strengths) wg testu Gallupa

Bliskość

Strzałka
Strzałka

Relator (Bliskość)
Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję, pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Pryncypialność

Strzałka
Strzałka

Belief (Pryncypialność)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Naprawianie

Strzałka
Strzałka

Restorative (Naprawianie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie, co nie działa i jak to naprawić.

Odkrywczość

Strzałka
Strzałka

Ideation (Odkrywczość)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Osiąganie

Strzałka
Strzałka

Achiever (Osiąganie)
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Osiągania, ciężko pracują i mają w sobie duży zapas sił życiowych. Czerpią wielką satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Jak mogę Ci pomóc:

Coaching

International Coach Federation (ICF) definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.


„Coaching to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, której podstawą jest założenie, że każda osoba jest w posiadaniu wszelkich zasobów niezbędnych do osiągania życiowych celów. Trzeba tylko nauczyć się te zasoby odnajdywać i wykorzystywać. Dzięki inwestycji w coaching można zminimalizować ryzyko strat i zwiększyć szanse na sukces.”


– Darek Niedzieski

Leadership
Coaching

Coaching przywództwa ukierunkowany jest na rozwój kompetencji przwódczych. W dużej mierze są to kompetencje miękkie, jednak muszę przyznać, że nie lubię nazywać tak ważnych i trudnych do nabycia kompetencji miękkimi. Podział na kompetencje ludzkie i techniczne bardziej do mnie przemawia. Podczas sesji koncentrujemy się na rozwoju charyzmy osobistej, budowaniu zaufania, odpowiedzialności za zespół, samoświadomości jak i świadomości emocji innych osób oraz przyjęcia cudzego punktu widzenia i zrozumienia motywów kierujących czyimś zachowaniem czyli empatii.

Czytaj dalej
Strzałka

Jestem zwolennikiem „Przywództwa służebnego” (Servant Leadership), które jest najwyższą formą przywództwa. W świetle tego podejścia, lider jest po to by służyć pomocą swojemu zespołowi, tak by mogli wykonywać jak najlepiej swoje obowiązki. Jest to koncepcja znana od ponad 2 tysięcy lat. Przywództwo służebne było kluczowym elementem filozofii Jezusa, który sam jest przykładem w pełni zaangażowanego i efektywnego przywódcy służebnego. Bardziej współczesne przykłady liderów postępujących w myśl tej filozofii to m.in. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi oraz Martin Luther King. Podejście to daje najlepsze efekty z perspektywy człowieka jak i organizacji której jest częścią.

Możliwość łączenia Coachingu z Mentoringiem. Szczegóły ustalane są podczas bezpłatnej konsultacji.

Career
Coaching

Coaching kariery zawodowej zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego klienta w trakcie poszukiwania edukacji zawodowej, pracy lub możliwośći dalszego rozwoju zawodowego. Praca zawodowa jest bardzo ważnym elementem naszego życia, ponieważ spędzamy w niej mniej więcej połowę naszego dorosłego życia. Dlatego kluczowe jest to byśmy w pracy czuli się zmotywowani, doceniani i mieli możliowość rozwoju osobistego w wyznaczonym przez nas kierunku.


Podczas sesji możesz sprawdzić czy obecne stanowisko lub ścieżka zawodowa/rozwojowa jest faktycznie tym czym chcesz się zajmować. Możesz również zaplanować swoją przyszłość zawodową lub zmianę, której pragniesz dokonać.

Life
Coaching

Coaching życiowy skupia się na podniesieniu jakości życia klienta w konkretnej dziedzinie lub obszarze oraz na lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Life coaching wspiera rozwój osobisty. Przykłady zastosowania coachingu życiowego to: budowanie relacji z bliskimi, równowaga miedzy pracą a życiem prywatnym, nowa rola życiowa (np. rodzicielstwo lub małżeństwo), zmiana diety, wspieranie w rekonwalescencji, rozwiązywanie konfliktów, zmiana postawy życiowej. W life coachingu uwzględniamy również projekty życiowe oraz konkretne zadania, jak np.: budowa domu, zmiana środowiska zawodowego lub miejsca zamieszkania, trudna decyzja życiowa (rozwód lub emigracja).

Czytaj dalej
Strzałka

Coaching życiowy to proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć oczekiwane rezultaty w życiu osobistym. Sesje coachingowe pozwolą klientowi odkryć swój potencjał jak i bariery przez siebie stworzone. Cel zawsze określa klient, a coach pomaga określić kierunki rozwoju i ułożyć konkretny plan działania.

Team
Coaching

Coaching grupowy to jednoczesna praca z większą ilością klientów nad ich rozwojem potencjału zawodowego w formie pracy zespołowej lub eksploracją grupy jako tła. Tutaj te dwie perspektywy są znaczące. Powody braku efektywności zespołu mogą być różne, np.: nieskuteczny podział pracy, brak zrozumienia swojej roli w zespole, zaburzenia w kontaktach interpersonalnych między poszczególnymi członkami zespołu oraz między zespołem i jego liderem.


W trakcie coachingu grupowego coach pracuje z zespołem, obserwuje zachowania oraz potencjalne dysfunkcje. Pomaga doprecyzować cele zespołu, określić jego silne strony jak i ograniczenia, pomaga zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i zdefiniować sposób działania na przyszłość. W aspekcie relacyjnym coach pomaga dodatkowo katalizować negatywne emocje, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się w zespole dzieje.

Możliwość łączenia Coachingu z Mentoringiem. Szczegóły ustalane są podczas bezpłatnej konsultacji.

Zasady naszej współpracy
czyli kontrakt coachingowy

W pracy z klientem kieruję się zawsze Kodeksem Etycznym ICF, a sesje prowadzone są według Modelu Kluczowych Kompetencji ICF.

1

Bezpłatna konsultacja jak i sesja próbna

Spotykamy sie online lub łączymy się telefonicznie. Wyjaśniam Ci czym jest coaching i moje metody pracy. Natomiast Ty mówisz mi o sobie i o tym nad czym będziemy pracować. Następnie informuję Cię o liczbie wymaganych sesji.

Czas trwania takiej konsultacji to 30-60 min.

2

Kontrakt coachingowy

Decyzja o liczbie potrzebnych sesji uzależniona jest od tematu i sytuacji klienta. Mogą to być 3 a nawet 12 sesji.

Forma przeprowadzenia sesji coachingowych

Sesje mogą być przeprowadzone w formie video spotkania przy użyciu narzędzi takich jak MS Teams, Zoom czy Google Meet. Oczywiście jest również możliwość spotkań bezpośrednich jeśli tak wspólnie ustalimy.

Koszt i czas trwania sesji

Sesja trwa od 60-90 min.

Koszt sesji to 120 zł (sesja próbna gratis)